Actueel

Het excursieprogramma voor het voorjaar staat in de agenda, vanaf maart gaan we weer gezamelijk op stap, dit jaar op de zaterdag. De eerste excursie is op zaterdag  2 maart naar de Fraeylemaborg in Slochteren.

 

Heeft u een bijzondere vondst in de provincie gedaan stuur ons dan een foto met een korte begeleidende tekst, dan plaatsen wij hem op de vondstenpagina. De eerste vondsten van 2019 staan er al op! Het is heel stimulerend om te zien wat er zoal gevonden wordt.

 

Dit jaar ligt de focus van het inventarisatieproject onder meer op bermen. Vooral schrale bermen met mycorrhiza-vormende bomen (eik, beuk, populier, linde, berk...) kunnen erg goed zijn voor paddenstoelen. De wind blaast het strooisel weg waardoor deze paddenstoelen hier meer kansen krijgen dan in het bos. Door hun ligging zijn de meeste bermen echter ongeschikt voor excursies. Maaien en droog weer zijn factoren die maken dat je precies op het juiste moment moet gaan kijken. Daarom vragen we je komende nazomer en herfst eens een "bermpje te pikken". Wees wel voorzichtig! Graag melden als je een paddenstoelenrijke berm treft of één met bijzondere soorten.

 

Verspreidingsatlas wordt regelmatig bijgewerkt. Alle oudere waarnemingen zouden nu zichtbaar moeten zijn. Mocht je waarnemingen missen, laat het dan weten, dan gaan we uitzoeken waar ze gebleven zijn.

  

Binnen de NMV is er in de jaren 2018-2020 extra aandacht voor heideterreinen. De MWG doet hieraan mee. Groningen heeft enkele aardige heideterreinen, bijvoorbeeld Jilt Dijksheide aan de grens met Friesland en de heideterrreinen rond Ter Borgh bij Sellingen. We proberen zoveel mogelijk van deze terreinen aan een intensief onderzoek te onderwerpen, door de knieën dus om tussen de pollen te zoeken! Er zullen excursies naar de heide gaan maar je kunt ook op eigen gelegenheid mee doen. Kijk daarvoor op de website van de NMV. Ter aanmoediging heeft de NMV de Heideknotszwam uitgeroepen tot paddenstoel van 2019. Stuur uw (bewijs) foto’s met datum en vindplaatsomschrijving naar heideknotszwam@paddestoelenkartering.nl, of kijk op de website van de NMV.