Vondsten 2019

Juweeltjes uit de tuin van Henk: Pseudoyuconia thalictri
Vondst: Henk Pras, determinatie en tekening: Bernhard de Vries

Speurend in zijn onvolprezen tuin die al zo veel fijns heeft opgeleverd vond Henk een vulkaantje op Kleine ruit met de naam Pseudoyuconia thalictri. De soort is nog niet eerder uit Nederland gemeld. Bernhard de Vries heeft er deze mooie een tekening van gemaakt.

           

 

 

Aardtongen in Oosterhaar deel 2: Geoglossum elongatum
Tekst en foto’s: Henny Klein

Eind 2017 deed ik verslag van de vondst van Fijnschubbige aardtong, ik had één exemplaar uit een grote groep gedetermineerd met de tabel van Roobeek (zie literatuur onder aan dit stukje). De vindplaats, een merkwaardig grasveldje aan de Bongerd in Oosterhaar bekeek ik afgelopen herfst regelmatig, in december 2018 vond ik uiteindelijk één oude aardtong, geschubd. Zou het weer Geoglossum fallax zijn? De ongekleurde sporee bleek helaas maar heel weinig sporen te bevatten, uiteindelijk kon ik 15 rijpe grijze sporen meten, ze waren gemiddeld echt kleiner dan die van G. fallax, maar ik had ook twee gekke uitschieters van 90 µm. Bij bruine sporen in de asci  zag ik niet meer dan 7 septen, maar ze zaten nogal op elkaar gepakt dus lastig te zien. Voorlopige conclusie: G. elongatum, de Kortsporige aardtong, maar wat weinig bewijsmateriaal.Begin dit jaar vond ik tot mijn vreugde nog 2 aardtongen, geschubd, ik nam er weer één mee (foto 1). Het sporuleren had ditmaal meer succes: meer dan genoeg sporen!
Resultaat microscopisch onderzoek:
Sporee: grijze, ongesepteerde sporen: maten (41.6) 49.5 - 60.4 (66.2) µm, N = 40 (foto2).
Hymenium: Veel bruine sporen in het hymemium, steeds met 7 septen (foto 3).
Conclusie: G. elongatum, Kortsporige aardtong.

Roobeek meldt nog dat de gesepteerde sporen bij G. elongatum gemiddeld iets langer lijken te zijn dan de sporen uit een sporee, een kleine meetproef spreekt ook dat niet tegen: maten (60.7) 60.73 - 66.59 (66.6) µm, N = 5.

literatuur:
Roobeek, K. (2010) Geoglossum fallax (Fijngeschubde aardtong) en Geoglossum elongatum sporuleren met kleurloze ongesepteerde sporen. Coolia 53: 167-175
Roobeek, C.F.. (2009) Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland 2005-t/m 2008. Dit rapport is down te loaden op https://www.mycologen.nl/NMV_publicaties.html; in het rijtje linksonder rapport Aardtongen.