Artikelen

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van artikelen die zijn verschenen met paddenstoelen in Groningen als onderwerp. Veel van deze artikelen zijn gepubliceerd in Coolia, het contactblad van de NMV. Van deze en elders verschenen publicaties wordt een verwijzing, een link en/of een korte samenvatting gegeven.

 

2018, Coolia 61/3: 131-146, Paddenstoelennieuws uit Groningen VII

Schuif eens een blaadje opzij, verslag van de binnenlandse werkweek Scheemda 2017, door Roeland Enzlin, Inge Somhorst, Roel Douwes & Kor Raangs

Verslag van de Binnenlandse werkweek gehouden van 21 tot 28 oktober 2017 in Scheemda.  Een bezoek aan bijna 50 locaties resulteerde in bijna 3000 waarnemingen van 810 taxa van fungi en slijmzwammen. Daarnaast waren er ook educatieve activiteiten m.b.t. microscopie, Mycena, en Hebeloma.

 

2017, Coolia 60/3: 139-142, Paddenstoelennieuws uit Groningen VI
Twee opvallende korstkogelzwammen, Hypoxylon subticinense en Hypoxylon ticinense, door Inge Somhorst en Mirjam Veerkamp.
 

Beschrijving van bovenstaande twee macroscopisch sterk op elkaar lijkende korstkogelzwammen die beide in Groningen gevonden zijn en nieuw zijn in Nederland.

 

 

Baral, O. en D. Haelewaters (2015) Ascomycete.org, 7 (6) : 321-330. Rommelaarsia flavovirens gen. et sp. nov. (Helotiales), a new discomycete on Equisetum with a peculiar asexual state

In 2012 vond Luciën Rommelaars in de Lauwersmeer een klein olijfgeel harig schijfje op Heermoes dat onbekend bleek voor de wetenschap (Coolia 56/1). Dat gold niet alleen voor de soort, maar zelfs het voor het geslacht. Na een tweede vondst in Frankrijk is de soort nu beschreven als Rommelaarsia flavovirens.

 

 

2015, Coolia 58/3: 115-126, Paddenstoelennieuws uit Groningen V

Eindelijk Zwammen!, door Roeland Enzlin en Inge Somhorst met bijdragen van Bart van den Berg, Eduard Osieck en Nico Dam.

Verslag van de bijeenkomst van de Aphyllophorales werkgroep Cristella in Roelage bij Ter Apel in het eerste weekend november 2014. Er zijn maar liefst 523 taxa gevonden waarvan 40 nieuw voor de provincie of zelfs voor Nederland. Enkele bijzonderheden worden beschreven en er is vereenvoudigde sleutel opgenomen naar korstkogelzwammen van het geslacht Nemania in Nederland.

 

 

2015, Coolia 58/1: 21-35, Paddenstoelennieuws uit Groningen IV

Methodiek kartering Groningen, door Inge Somhorst en Roeland Enzlin

In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de methode achter het huidige karteringsproject, waarbij de nadruk ligt op de afwegingen die gemaakt zijn om tot deze methodiek te komen. Daarbij wordt er een kort overzicht gegeven van andere grootschalige projecten in Nederland inclusief het groningse karteringsproject in de jaren 90 van de vorige eeuw.

 

 

2013, Coolia 56/2: 59-96, Paddenstoelennieuws uit Groningen III

“En zo was het!”

Verslag Binnenlandse Werkweek 2012 te Noordlaren, door Inge Somhorst, Roeland Enzlin & Kor Raangs, met bijdragen van Atte van den Berg, Nico & Marjo Dam, Stip Helleman, Marian Jagers,Tjerk Nawijn, Chiel Noordeloos, Eduard Osieck en Hermien Wassink.

We geven een impressie van de Binnenlandse werkweek van de NMV in 2012 in noord Nederland. Dertig deelnemers bezochten zo’n 70 locaties, resulterend in 3700 waarnemingen van in totaal 858 taxa (incl. slijmzwammen), waaronder veel soorten die als zeldzaam of zelfs nieuw voor Nederland worden beschouwd. Per plantengeografisch disctrict worden interessante locaties en vondsten voorgesteld die tijdens de werkweek bezocht zijn. Karakteristieke landschapselementen die interessant bleken voor paddenstoelen zijn in het bijzonder enkele borgen, omgeven door een singel of een park, de jonge bossen en schrale graslanden op het kalkrijke zand van de Lauwersmeer en kleine elementen als kerkhoven, dijken en wegbermen met ectomycorrhiza-vormende bomen. Ook een sparrenaanplant en een petgatencomplex zorgden voor bijzondere vondsten. In het artikel zijn bijdragen van diverse deelnemers over hun persoonlijke ervaringen en favoriete collecties van deze werkweek opgenomen.

http://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia56(2)pp59-96_BinnWW_Noordlaren.pdf

 

 

2013, Coolia 56/1: 3-10, Paddenstoelennieuws uit Groningen II

Eén middag Lauwersmeer en vijf nieuwe paddenstoelen voor Nederland, door Luciën Rommelaars

Enthousiast gemaakt door het artikel Groningen in Vogelvlucht toog Luciën Rommelaars uit Brabant in mei 2012 naar de Lauwersmeer . Daar vond hij vijf nieuwe soorten paddenstoelen voor Nederland: Lachnum lunatum, Hymenoscyphus phascoides, Flagelloscypha punctiformis, Leptosphaeria libanotis en Stamnaria equiseti. Deze soorten worden beschreven en afgebeeld.

http://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia56(1)_pp3-10_Rommelaars_Lauwersmeer-11.pdf

 

 

2012, Coolia 55/2, Paddenstoelennieuws uit Groningen I

Groningen in Vogelvlucht, door Kor Raangs en Inge Somhorst

Een inleidend artikel over de paddenstoelen in Groningen.

De provincie Groningen heeft een rijke variatie aan grondsoorten. Deze diversiteit maakt Groningen voor paddenstoelen zo interessant. We volgen de indeling in plantengeografische districten die op deze grondsoorten zijn gebaseerd om diverse mycologisch waardevolle biotopen te karakteriseren. Dit doen we aan de hand van een mycologische kenschets van vijf terreinen: Ter Borg bij Sellingen in het Drents district, de Petten bij Peebos in het laagveendistrict, een wegberm en landgoed Ekenstein in het noordelijk kleidistrict en een stukje Lauwersmeer in het Waddendistrict.

http://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia55(2)49-54Inge_Paddenstoelen_Groningen.pdf

 

 

2010, RTV Noord. Link naar filmpje over de spectaculaire vondst door Bert Oving van de Gele spatelzwam (Spathularia flavida) die na 55 jaar van afwezigheid in Nederland in het Vledderbos te Stadskanaal weer opdook.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=94753

 

 

2008, Coolia 51/1: 18-23

Drie bijzondere Gordijnzwammen in Noordelijke sparrenbosjes, door Roel Douwes, Kor Raangs en Inge Somhorst

In november 2006 werden aan de rand van een fijnsparrenplantage in Drenthe tientallen vruchtlichamen gevonden van Cortinarius spilomeus, die nog niet eerder uit Nederland was gemeld. Een week later werden in een sitkasparren-aanplant in de Lauwersmeer de Zaagplaatgordijnzwam (Cortinarius multiformis) en de verwante Cortinarius subhygrophanicus gevonden. De taxonomische status van deze beide Phlegmaciums is onduidelijk. Alle drie de taxa worden beschreven en afgebeeld.

http://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia_51(1).pdf

 

 

2004, Coolia 47/2: 56-64

Mycologische avonturen in jonge sparrenbosjes op voormalige landbouwgrond, door Eef Arnolds, Roel Douwes en Inge Somhorst

Na een afwezigheid van 53 jaar is de Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus) herontdekt in Nederland. Hij fructificeerde in grote aantallen in een jonge fijnsparrenaanplant op voormalige akkerbouwgrond bij Kolham, Groningen, samen met andere zeldzaamheden. De aanplant was bijzonder rijk aan ectomycorrhizapaddenstoelen, inclusief de korstvormige Harige vlieszwam (Amphinema byssoides) om of rond bijna iedere stamvoet. De mycoflora van “Kolham” wordt vergeleken met acht jonge fijnsparrenaanplanten op voormalige landbouwgrond in Drenthe. Deze aanplanten bleken opvallend arm aan ectomycorrhizasoorten, maar rijk aan saprotrofe soorten. De grote verschillen kunnen slechts gedeeltelijk verklaard worden door de blijkbaar veel hogere gehaltes aan stikstof en andere nutriënten in de venige grond van de drentse aanplanten.

http://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia_47(2).pdf

 

 

1998, Sullock Enzlin, R. Over de satijnen drempel -3-

Bespreking van een drietal zeldzame satijnzwammen, te weten de Geelverkleurende satijnzwam (Entoloma moserianum) bij Thesinge, de Grote trechtersatijnzwam (Entoloma costatum) en de Bruine trechtersatijnzwam (Entoloma sericeoides), beide op diverse plaatsen langs de waddendijk.

http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia41-2.pdf

 


1995, Sullock Enzlin, R. & R. Chrispijn. Zwammen in het noorden. Noorderbreedte 1995: 190-193. http://www.noorderbreedte.nl/pdf/95504.pdf


1995, Sullock Enzlin, R. Over de satijnen drempel - 2 – Coolia 38: 131-135.

Bespreking van een nieuwe satijnzwam voor Nederland, de Vlokkige satijnzwam (Entoloma flocculosum), gevonden te Kielwindeweer.

http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia38-3.pdf

 


1995, Sullock Enzlin, R. Pas op donkere elfenschermpjes. Coolia 38: 68-70.

Bespreking van een nieuwe soort voor Nederland, het Donker elfenschermpje (Mycena diosma), gevonden in het Pagedal te Stadskanaal.

http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia38-2.pdf

 

1992, Sullock Enzlin, R. Over de satijnen drempel. Coolia 35(1): 15-22.

Bespreking van twee Satijnzwammen gevonden in de provincie Groningen, waarvan een uiterst zeldzaam is en de ander een onbekende soort betreft.

http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia35-1.pdf

 

1991, Sullock Enzlin, R. Bermpje pikken… Verslag van de werkweek 1990 te Vlagtwedde. Coolia 34(4): 102-107. http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia34-4.pdf


1991, Bas, C. Commentaar op een paar plaatjeszwamvondsten.
Coolia 34(4): 108-112. http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/Cooliaas/Coolia34-4.pdf