Home

Welkom op de website van de Mycologische Werkgroep Groningen

 

De  Mycologische Werkgroep Groningen (MWG) is een informele werkgroep die is opgericht om de paddenstoelenkartering in de provincie Groningen te coördineren.

De site is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan de inventarisatie van paddenstoelen in Groningen of belangstelling heeft voor opzet en resultaten ervan. Alle verzamelde gegevens worden opgenomen in de database van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, onderdeel van de Nederlandse Mycologische Vereniging, die tevens eigenaar is van deze gegevens.

 

Introductie

In de jaren 1989-1997 is een groot inventarisatieproject uitgevoerd in de provincie Groningen. Bij aanvang werd Groningen gezien als één van de zorgenkindjes van de landelijke kartering. Door dit project werd Groningen op de kaart gezet en verspreid door de provincie werden een heleboel mycologische pareltjes ontdekt.

 

De MWG is in 2011 met een nieuwe inventarisatieronde begonnen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met diverse paddenstoelenwerkgroepen waaronder die van de KNNV Oost Groningen en het IVN Roden en met de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe. Ook individuele waarnemingen zijn van harte welkom.

 

Er zullen regelmatig publicaties verschijnen in de vorm van artikelen, rapporten en inventarisatieverslagen. Naast de kartering zelf zal aandacht worden besteed aan ecologische gegevens. Deze zullen worden gebruikt in contacten met overheden en terreinbeheerders, enerzijds om beheersadviezen te geven tot behoud of verhoging van soortendiversiteit, anderzijds om te wijzen op de indicatieve waarde van paddenstoelen voor de kwaliteit van een terrein. Terreinen die tijdens de inventarisatieronde in de jaren 1989-1997 zijn bezocht worden nu opnieuw geïnventariseerd om zo wellicht - in de toekomst - iets te kunnen zeggen over verandering in soortensamenstelling en voor- of achteruitgang van soorten.